Νέες Κυκλοφορίες

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ελληνόφωνοι, από 18 ετών και άνω, από Ελλάδα, Κύπρο και Ομογένεια.
2. Το έργο πρέπει να είναι ανέκδοτο και να μην έχει υποβληθεί σε άλλο Διαγωνισμό/βραδιά ποίησης σε Ελλάδα και εξωτερικό, και να μην εντάχθηκε σε άλλη Ανθολογία.
3. Κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα μπορεί να υποβάλει έως τρία έργα και να είναι αυθεντικά δικά του.
4. Το έργο που υποβάλλει θα είναι α) ποίημα 12-20 γραμμών (90-150 λέξεων) ή β) πεζόμορφος ποιητικός στοχασμός σε κείμενο 16-23 γραμμών (250-370 λέξεων).
5. Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα - πανελλήνια δημοτική και δεν θα περιέχουν ανοίκειες ή υβριστικές εκφράσεις/λέξεις ακρότητας, ρατσισμού, ναζισμού-φασισμού, εναντίον της ελευθερίας και δημοκρατίας.
6. Το ποίημα να έχει ελεύθερο θέμα.
7. Ο συμμετέχων/συμμετέχουσα υποβάλει συμμετοχή με τα ακόλουθα:
i. Αίτηση συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση από gov.gr (βλέπε στοιχεία υπεύθυνης δήλωσης στο τέλος).
ii. Σύντομο βιογραφικό: το πολύ 70 λέξεων που να αναφέρει 1) ονοματεπώνυμο, 2) έτος γέννησης, 3) τόπο γέννησης και διαμονής, 4) σπουδές, 5) εργασία, 6) ατομική φωτογραφία υψηλής ευκρίνειας σε ανεξάρτητο αρχείο jpg.
iii. Κείμενο που θα διαγωνιστεί: γραφή σε ανεξάρτητο αρχείο word text, Arial ή Times Roman, μεγέθους 12, με διάστημα γραμμών 1,0.
8. Οι διαγωνιζόμενοι στέλνουν τα κείμενα με email στη διεύθυνση stpnaka@hotmail.com, υπόψη της Κριτικής Επιτροπής, με θέμα “2η Βραδιά ποίησης 2024 «ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ»”.
9. Η έγκριτη Κριτική Επιτροπή λογοτεχνών, βάσει κριτηρίων και ειδικού πλαισίου θα επιλέξει τα καλύτερα μεταξύ των έργων που θα κατατεθούν στην 2η Βραδιά ποίησης. Πρόεδροι της Κριτικής Επιτροπής είναι ο κ. Λεόντιος Πετμεζάς και ο κ. Στάθης Λιώτης.
10. Τα έργα που θα επιλεγούν, θα ενταχθούν στην Έντυπη Ανθολογία Σύγχρονης Ελληνικής Ποίησης. Η Ανθολογία θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και θα διατίθεται διεθνώς, κατόπιν παραγγελίας. Επιπλέον, η εν λόγω Ανθολογία καθώς και οι συμμετέχοντες που τα έργα τους θα περιλαμβάνονται σε αυτήν θα προβληθούν σε Ελλάδα και εξωτερικό μέσα από παρουσιάσεις και εκθέσεις βιβλίου.
11. Κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα που θα διακριθεί στην 2η Βραδιά ποίησης και το κείμενο του θα συμπεριληφθεί στην ανθολογία θα λάβει ένα δωρεάν αντίτυπο της ανθολογίας.
12. Κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα που θα διακριθεί στην 2η Βραδιά ποίησης και το κείμενο του θα συμπεριληφθεί στην ανθολογία δηλώνει ότι παραχωρεί με την αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση, το αποκλειστικό δικαίωμα ως προς τα πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων, στον Εκδότη να εκδώσει και να πουλάει το Έργο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε όλο τον κόσμο για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα και τις μεταφράσεις της, από την ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής.
13. Ο Εκδότης είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος των δικαιωμάτων της έκδοσης της ανθολογίας, αλλά και όποιου εμπορικού ενδιαφέροντος προκύψει από αυτήν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΣ: ΣΤΑΘΗ ΛΙΩΤΗ και εκδόσεις ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
Κείμενο δηλώνω ότι:
1. Υποβάλω αίτηση συμμετοχής στην 2η Βραδιά ποίησης που προκηρύσσουν ο Στάθης Λιώτης και οι εκδόσεις ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ με τίτλο «Στάθης Λιώτης, Ανθολογία Σύγχρονης Ελληνικής Ποίησης» και συμφωνώ με τους όρους συμμετοχής.
2. Είμαι νόμιμος δικαιούχος του κειμένου και κατέχω το αποκλειστικό δικαίωμα του Έργου που υποβάλλω στην 2η Βραδιά ποίησης.
3. Με την αίτηση συμμετοχής δίνω το δικαίωμα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου για τους σκοπούς της 2ης Βραδιάς ποίησης, αλλά και της έκδοσης της ανθολογίας.
4. Με την αίτηση συμμετοχής, σε περίπτωση που το κείμενο μου διακριθεί και συμπεριληφθεί στην ανθολογία, παραχωρώ μέσω της υπεύθυνης δήλωσης και του συντονιστή της 2ης Βραδιάς ποίησης Στάθη Λιώτη στις εκδόσεις ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ το αποκλειστικό δικαίωμα ως προς τα πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων, ο Εκδότης να εκδώσει και να πουλάει το Έργο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε όλο τον κόσμο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα και τις μεταφράσεις της, από την ημερομηνία της παρούσας υπεύθυνης δήλωσης.
5. Σε περίπτωση που το κείμενο μου συμπεριληφθεί στην ανθολογία θα λάβω δωρεάν ένα αντίτυπο της έκδοσης.
6. Με την αίτηση συμμετοχής μου, παραχωρώ το αποκλειστικό δικαίωμα του Έργου μου στον Εκδότη για την έκδοση της ανθολογίας και δηλώνω ότι δεν έχω καμία περαιτέρω αξίωση.


Ηχητικό Βιβλίο by BookVoice.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

-20%

+ δωρεάν έξοδα αποστολής

5 βιβλία

Ο Περ, η Ίντα και το Μικρούτσικο

Εισάγω, Μασώ, Χωνεύω, Εξάγω

Παζλ Σχημάτων (ξύλινο)

Τι ώρα είναι (ξύλινο)

Τα Μυστικά της Φύσης (πάνινο)

από 62,38€

μόνο 49,99€

Best Sellers

Ταξίδεψε στον κόσμο του παιδαγωγικού βιβλίου!

Παιδικά

Ψυχολογία

Φιλοσοφία

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΣΧΟΛΕΙΑ

Ο εκδοτικός οίκος Ηράκλειτος μέσω του προγράμματος για την ενίσχυση των Βιβλιοθηκών της Γειτονιάς συνεισφέρει στο εκπαιδευτικό έργο και στην γνωριμία του αναγνωστικού κοινού με την έννοια του βιβλίου. Στόχος του προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός της συλλογής βιβλίων που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες και η επαφή της νέας γενιάς με τους πνευματικούς δημιουργούς του τόπου μας μέσω συνεργασιών με τα σχολεία και τις βιβλιοθήκες για την παρουσίαση βιβλίων.